Het eerste laagje…!!!

Het Eerste laagje! Beste schaatsliefhebbers,  het eerste laagje ijs is een feit.De meeste ledenkaarten zijn opgehaald of bezorgd. Als ijsbaan staat alles weer gereed om te kunnen schaatsen. Zo hebben we onlangs nog een dak van een opslag vernieuwd. En is de jeugdcommissie druk doende om een restyle van de kantine voor te bereiden. Hopelijk…

ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 NOVEMBER 2023

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de IJsclub “Zenderen” op donderdag 9 november a.s., ‘s avonds om 20.00 uur in het clubgebouw bij de ijsbaan. Agenda: Opening en mededelingen Notulen vergadering van 10 november 2022 Vaststellen agenda Ingekomen stukken Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de penningmeester Verslag van de kascommissie Benoeming…

Rabo ClubSupport 2023

Rabo ClubSupport 2023 De IJsclub “Zenderen” doet ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupport Campagne. Meerdere verenigingen of instellingen uit Zenderen en Borne hebben zich al aangemeld. Deze clubs staan vermeld op website van de Rabobank. Vanaf 4 september tot en met 26 september kan er worden gestemd. Iedere stem is geld waard, dus…

Oud IJzer actie IJsclub Zenderen zaterdag 20 mei 2023

Ter herinnering Oud ijzer actie van de IJsclub “Zenderen” Denkt u aan onze jaarlijkse inzameldag voor oud ijzer, metalen, etc. op zaterdag 20 mei aanstaande. Deze dag kunt u tussen 10.00 en 15.00 uur oud ijzer, accu’s, (stroom)kabels, (defect) elektrisch gereedschap, vaatwassers, wasmachines, oude computers, tl-verlichtingsarmaturen, oude afstandsbedieningen, (kapotte) radio’s en andere metalen brengen naar…