IJsbaan gaat niet open!!

Beste schaatsliefhebbers, de ijsmeesters hebben vanmorgen de staat van de baan beoordeeld en helaas is het niet mogelijk om open te gaan. We kijken in ieder geval terug op 2 fantastische dagen schaatsen en kijken uit naar een volgende vorstperiode. Bedankt voor de komst en de steun en hopelijk tot snel!!

Schaatsdag 2 zit erop. Mooi dat er weer zoveel liefhebbers de weg naar de ijsbaan gevonden hebben. Waanzinnig dat we vandaag niet alleen de 1000 bezoekers over 2 dagen op het ijs hebben gehad maar ook nog eens verrast werden met een geweldig bedrag van € 1.000 aangeboden door de Lionsclub Borne. Enorm bedankt daarvoor!!!…

Mooie eerste schaatsavond van 2024

Het was een mooie avond op de baan. Fijn dat er weer een keer geschaatst kon worden. Maar hier blijft het niet bij. Morgenvroeg vanaf 10.00 uur kan er weer geschaatst worden en zal de baan open zijn tot het moment dat de omstandigheden minder worden of dat het gewoon te laat wordt. Iedereen bedankt…

Vanmiddag overleg over eventuele openingstelling

Beste schaatsliefhebbers, het gaat de goede kant op. Vanmorgen bij meting bleek er op veel plekken een dikte van 4-6 cm aanwezig te zijn. Dit biedt perspectief. Vanmiddag om 15.00 uur vindt er overleg plaats met de ijsmeesters over eventuele openstelling vanavond en/of morgen. Hou de website, Facebookpagina en X (voormalig Twitter) in de gaten!!

Het eerste laagje…!!!

Het Eerste laagje! Beste schaatsliefhebbers,  het eerste laagje ijs is een feit.De meeste ledenkaarten zijn opgehaald of bezorgd. Als ijsbaan staat alles weer gereed om te kunnen schaatsen. Zo hebben we onlangs nog een dak van een opslag vernieuwd. En is de jeugdcommissie druk doende om een restyle van de kantine voor te bereiden. Hopelijk…

ALGEMENE LEDENVERGADERING 9 NOVEMBER 2023

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de IJsclub “Zenderen” op donderdag 9 november a.s., ‘s avonds om 20.00 uur in het clubgebouw bij de ijsbaan. Agenda: Opening en mededelingen Notulen vergadering van 10 november 2022 Vaststellen agenda Ingekomen stukken Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de penningmeester Verslag van de kascommissie Benoeming…