Algemene ledenvergadering 10 november 2022

IJSCLUB “ZENDEREN”                                            Zenderen,  22 oktober 2022 Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de IJsclub “Zenderen” op donderdag 10 november a.s., s ‘avonds om 20.00 uur in het clubgebouw bij de ijsbaan. Agenda: Opening en mededelingen Notulen vergadering van 11 november 2021 Vaststellen agenda Ingekomen stukken Jaarverslag van de secretaris Jaarverslag van de…